Demo_Forex Cover Image
Demo_Forex Profile Picture
5 Members
No posts to show
About

Tôi có kinh nghiệm nghiên cứu thị trường ngoại hối, tôi có kiến ​​thức về phân tích kỹ thuật. Tôi sẽ kiểm tra và cải thiện tất cả các kỹ năng của mình để kiếm được nhiều tiền. I have experience in studying the Forex market, I have knowledge of technical analysis. I will test and improve all my skills to earn a lot of money.